10. 9. 2011

Kočka z korálků

Už v dávných dobách se kočkám připisovaly magické schopnosti.
Pohlíželo se na ně jako na neodlučitelné společnice čarodějnic 
a do dnes se traduje pověra, 
že černá kočka, přeběhnouc vám přes cestu, nosí neštěstí. 

Faktem zůstává, že kočky jsou půvabná, chytrá a nezávislá stvoření, 
která se ráda zdržují ve společnosti hodných a nadaných lidí 
(ano, taky máme kočku:)

Ve své tiché kráse nás uvádí v úžas nejen tehdy, 
když nás poctí svým skromným zájmem o nás, 
spokojeně předouc na našem klíně, 
zvědavě vyhlížeje z okna na ulici, 
ale také jako předlohy mnohým malířům a výtvarným umělcům.
Zpodobněny na fotografiích, obrazech, sochách, špercích i jiných dekoracích.

Kočky prostě vládnou světem!

A kdo nemá kočku, je --- pes :)